Kazerne
Korps
Statistieken
Dienst 100
Duikers
Extra opdrachten
Preventie
Brandveilig feesten
CO
Veilig op kamers
Veilige feesten
Ventilatie
Brandwonden
Flessengas en BBQ
Gas
Kleine blusmiddelen
Verwarming
Rookmelders
Regio
Wagenpark
Materieel
Foto's
Sport
Activiteiten
Historiek
Humor
 
 
 Gas

Aardgastoestellen met het BGV-Benor keuring zijn volstrekt veilig als ze juist aangesloten zijn en correct gebruikt worden. Een regelmatig onderhoud door een bekwaam vakman waarborgt een veilige werking en een lange levensduur van het toestel. Belangrijk hierbij zijn o.a. het gebruik van buigzame aansluitslangen (enkel toegelaten voor verplaatsbare kooktoestellen mits het plaatsen van een goedgekeurde gasslang), de afvoer van verbrandingsproducten (toestellen voorzien van een afvoerpijp voor de rookgassen zoals radiatoren, warmwatertoestellen, centrale verwarmingsketels, e.a. moeten steeds aangesloten zijn op een geschikt afvoerkanaal) en de luchttoevoer


  • geef het gasfornuis een vaste plaats, zodat een vaste aansluiting eenvoudig kan verwezenlijkt worden
  • vervang regelmatig de gummileiding
  • plaats nooit gashouders in de kelder
  • sluit bij langdurige afwezigheid de hoofdkraan van de gasinstallatie
  • ingeval van lekkage, sluit de kraan van de leiding, vermijdt een vonk te veroorzaken (lucifers, schakelaars, stopcontacten, motoren van koelkasten, knoppen van elektrische bellen, enz...). Verlucht de kamer en raadpleeg een vakman
  • bij het aansluiten van een gasfles, ga na of de kraan van de fles goed gesloten is; gebruik de gepaste slang, zie na of er een dichtingring aanwezig is en zorg dat de verbindingsslang stevig vastzit zowel op de gasfles als op het toestel waarop de fles wordt aangesloten. Maak de aansluiting op een behoorlijke afstand van om het even welke hittehaard of vlam en rook niet.

 
 
 
   

 

 

Concept & Design - XenaNet.Com