Kazerne
Korps
Statistieken
Dienst 100
Duikers
Extra opdrachten
Preventie
Brandveilig feesten
CO
Veilig op kamers
Veilige feesten
Ventilatie
Brandwonden
Flessengas en BBQ
Gas
Kleine blusmiddelen
Verwarming
Rookmelders
Regio
Wagenpark
Materieel
Foto's
Sport
Activiteiten
Historiek
Humor
 
 
 Brandwonden

Jaarlijks komen in ons land ongeveer drieduizend mensen met brandwonden in het ziekenhuis terecht. De meest frequente oorzaak van verbranding is een hete vloeistof. Dit komt zeer dikwijls voor bij kinderen.Wat gebeurt er bij verbranding?

De huid bestaat uit 3 lagen. Grote hitte beschadigt een of meer van deze lagen. De huid is meer dan een passief omhulsel, het is een volwaardig orgaan dat ons beschermt tegen binnendringende kiemen en ons behoedt voor uitdroging. De huid regelt onze lichaamstemperatuur en staat in voor tast en pijngewaarwording. Inwerking door grote hitte (vuur, hete vloeistof), chemische stoffen, elektrocutie en bevriezing zijn de voornaamste oorzaken van verbranding.


Hoe beoordeel je de ernst van de brandwonde?

Een brandwonde wordt bepaald door de diepte, de oppervlakte en de plaats van de brandwonde. De leeftijd en de algemene toestand kunnen ook nog een rol spelen. De ernst van de brandwonde wordt weergegeven in 3 graden:


 • een brandwonde van de eerste graad: hierbij is enkel het bovenste deel van de opperhuid aangetast. Het verbrande oppervlak is rood, droog, licht gezwollen en doet pijn (bvb. verbranding door de zon). Als behandeling volstaat afkoelen of gebruik maken van producten die de warmte uit de huid drijven.
 • een brandwonde van de tweede graad: hierbij is er beschadiging van de opperhuid en zal de warmte doordringen naar de lederhuid zonder echter de onderhuid aan te tasten. Een tweede graad brandwonde geeft blaren die erg pijnlijk zijn. Afkoelen en laten behandelen door een geneesheer.
 • een brandwonde van de derde graad: deze brandwonde dringt door tot in de onderhuid. Onderliggende weefsels, zoals spieren, zijn aangetast. De huid is droog en perkamentachtig. Ze is verkleurd en kan bruin tot zwart verkoold zijn of bleekwit zijn. Deze brandwonden zijn ongevoelig omdat de zenuwuiteinden beschadigd zijn. De randen van de derdegraads brandwonden zijn echter eerste- en tweedegraads brandwonden die wel pijn doen. Gedurende 15 minuten afkoelen en zich naar het ziekenhuis begeven.

Maatregelen te nemen bij brandwonden: 

 • zo snel mogelijk afkoelen onder stromend water gedurende 15 minuten
 • nooit behandelen met ijs
 • dompel verbrande lichaamsdelen nooit langer dan 10 minuten onder in water wegens gevaar voor afkoeling
 • gebruik steriele doeken (gewassen keukenhanddoek) om het verbrande lichaamsdeel te bedekken na afkoeling
 • verwijder eventueel sieraden omdat deze problemen kunnen geven bij zwellingen.

Wat mag men niet doen? 

 • brandwonden ten gevolge van vrieswonden mogen nooit opgewarmd worden
 • insmeren met zalven moet vermeden worden omdat dit vaak een slechte beoordeling van de diepte van de brandwonde weergeeft wanneer de geneesheer de ernst van de brandwonde onderzoekt
 • probeer geen verbrande kledij te verwijderen
 • laat het slachtoffer niet drinken en geef hem/haar geen pijnstiller


 
 
 
   

 

 

Concept & Design - XenaNet.Com