Kazerne
Korps
Statistieken
Dienst 100
Duikers
Extra opdrachten
Preventie
Brandveilig feesten
CO
Veilig op kamers
Veilige feesten
Ventilatie
Brandwonden
Flessengas en BBQ
Gas
Kleine blusmiddelen
Verwarming
Rookmelders
Regio
Wagenpark
Materieel
Foto's
Sport
Activiteiten
Historiek
Humor
 
 
 Brandveilig feesten

Brandveilig feesten in publiek toegankelijke ruimtesIn gangen, op trappen en overlopen mag zich geen enkel voorwerp bevinden dat de circulatie van mensen hindert. De uitgangen en nooduitgangen, alsook de deuren in evacuatiewegen ernaar toe, mogen in geen geval vergrendeld zijn.

De (nood)uitgangen en vluchtwegen moeten permanent zichtbaar aangeduid zijn met de wettelijke reddingstekens.

De wettelijk toegelaten maximale bezetting (aantal personen) mag niet overschreden worden.

Versieringen moeten uit moeilijk ontvlambare materialen vervaardigd zijn. Om die reden is het gebruik van papier, celluloid en dergelijke, sterk af te raden.  In dansgelegenheden is hout, riet, stro, boomschors, papier, brandbare doeken, visnet of andere gemakkelijk brandbare stoffen voor versieringen en bekledingen zelfs verboden!

Planten, bomen en struiken dienen vochtig gehouden; droge takken dienen verwijderd.

Brandbaar materiaal dient op voldoende afstand gehouden van warmtebronnen met open vlam of stralingselement.

Enkel elektrische verlichting is toegelaten; dit geldt eveneens voor feestverlichting.

Waar rookverbod geldt, dient dit strikt opgevolgd; in lokalen waar mag gerookt worden moeten veilige asbakken in voldoende aantal voorhanden zijn.

De veiligheidsuitrusting zoals de meldings-, waarschuwings-, alarmerings- en brandbestrijdingstoestellen moeten in goede staat zijn en de plaats waar ze zich bevinden moet duidelijk aangegeven en bereikbaar zijn.

Het personeel moet de nodige brandinstructies ontvangen, onder meer wat betreft het bestaan en het gebruik van de verschillende vluchtwegen, de brandbestrijdingsmiddelen, de waarschuwings- en alarminstallatie,.

Deze instructies moeten op voldoende en oordeelkundig gekozen plaatsen voor iedereen duidelijk zichtbaar opgehangen worden.

In geval van brand moet de brandweer onmiddellijk en zonder aarzelen gealarmeerd worden.  Daartoe dient het oproepnummer 100 op elk telefoontoestel vermeld te staan.


Bovenstaande beveiligingsmaatregelen inzake brandpreventie zijn elementair en doen geen afbreuk aan andere wettelijke bepalingen zoals onder meer vervat in het stedelijk reglement op de dansgelegenheden.

Bovenstaande aanbevelingen belangen zowel de eigenaars als uitbaters van publiektoegankelijke gebouwen aan, alsook eenieder die er een feest wenst te organiseren.

Lees ook onze aanbevelingen voor brandveilig feesten thuis! 
 
 
   

 

 

Concept & Design - XenaNet.Com