Kazerne
Korps
Statistieken
Dienst 100
Duikers
Extra opdrachten
Preventie
Regio
Wagenpark
Materieel
Foto's
Sport
Activiteiten
Historiek
Humor
 
 
 

Benevens het blussen van branden moet de brandweer instaan voor andere zaken zoals preventie, previsie, bijzondere interventies:


vervoeren van en zorgen verlenen aan een verstikte of aan een drenkeling met gebeurlijk toedienen van zuurstof.

hulpverlening bij ontploffing.

bevrijden van personen die in een lift zijn ingesloten.

hulp aan een op een dak gevlucht persoon, inzonderlijk wanneer het om een zwakzinnige gaat.

bevrijden van een onder puin of afbraak bedolven persoon

bevrijden van een onder of in een voertuig geklemde persoon

bevrijden van geŽlektrocuteerd persoon

dringend vervoer van een zieke of van een slachtoffer van een ongeval dat zich op de openbare weg of openbare plaats bevindt

bevrijden van een rioolwerker (verstikking in riool)

ophalen van een drenkeling uit kanaal, vijver, ...

opruimen van een belemmering op de rijweg, die een gevaar oplevert voor personen of goederen

bevrijden van een persoon met een der ledematen gekneld in een machine

leegpompen van een kelder ingevolge overstromingen of lekkage aan waterleiding die op de openbare weg geÔnstalleerd is

interventie in een gebouw bij lekkage van schadelijke gassen

ontsnapping van stoom in een gebouw

oververhitting verwarmingsketel

luchtverversing van lokalen waar rook, gas, koudmakend mengsel is binnengedrongen

interventie voor een vliegtuig dat in moeilijkheden verkeert

interventie bij overstroming of ramp

neutraliseren van laag koolwaterstoffen of zuur

opsporen van een radioactieve bron die gevaar voor de bevolking kan opleveren

onschadelijk maken of vernietigen van wespen- en bijennesten of zwermen die gevaar meebrengen voor personen

 
 
 
   

 

 

Concept & Design - XenaNet.Com