Kazerne
Korps
Statistieken
Dienst 100
Duikers
Extra opdrachten
Preventie
Regio
Wagenpark
Materieel
Foto's
Sport
Activiteiten
Sint Barbara
Hot
Historiek
Humor
 
 

 Het Sint Barbarafeest 2007


Toespraak van de Officier-dienstchef


Kapt.Van Brussel Roger 

 

De heer burgemeester,

Mevrouw en heren schepenen, voorzitter van het OCMW, de heer secretaris.

Beste officieren, onderofficieren

Brandweervrouwen en mannen, ere-brandwachten, dames en heren.

 

Allen van harte welkom op ons jaarlijks korpsfeest en in het bijzonder schepen Els Vanlandschoot  en schepen Geert Vanden Broucke die voor de eerste keer in ons midden aanwezig zijn. Wij hopen jullie hier nog lang te mogen begroeten.

Ik ben steeds weer blij ieder jaar opnieuw met bijna het volledige korps ons barbarafeest te kunnen vieren, samen met de erebrandweermannen, de OCMW voorzitter en leden van het college die dit jaar met wat minder zijn. Twee schepenen zijn immers op dit ogenblik aan het rondtoeren in Peru en laten zich dan ook verontschuldigen.

 

Ik wil mijn jaarlijkse toespraak beginnen met een dankwoord aan het stadsbestuur voor de mogelijkheden die ons geboden wordt om onze taak naar behoren uit te voeren. Uw zorg om de veiligheid van de burger is de voedingsbodem voor onze samenwerking.

 

Het stadsbestuur keurde dit jaar enkele zaken goed die noodzakelijk zijn voor onze werking. Belangrijk hierbij is de bestelling van een materieelwagen die vermoedelijk in loop van volgend jaar zal geleverd worden. Komen er volgend jaar ook aan,  je gelooft het misschien niet: maar de renovatie van ons sanitair, verder de warmtebeeldcamera, ASTRID communicatie en nieuwe computers en dito beeldschermen.

Of er een nieuw dienstvoertuig bij zal zijn weet ik niet, maar hierover zal de burgemeester misschien goed nieuws brengen.

 

Een andere belangrijke investering was deze van een nieuwe ziekenwagen die enige tijd geleden geleverd werd. Een dienst 100 die, ondanks het feit dat er een ziekenwagen bijkwam in Koksijde absoluut niet kan spreken van een vermindering van opdrachten. Dit jaar zullen wij 1165 ritten uitvoeren, dit is slechts 100 minder dan vorig jaar. Hadden wij dit jaar een betere zomer gehad was alles zelfs gelijk gebleven. Dus ook de ontvangsten natuurlijk, een niet onbelangrijk gegeven voor het stadsbestuur.

 

Voor de brandweer zelf was het een werkjaar dat aan de ribben blijft plakken en vermoedelijk één van de drukste van de laatste jaren.

 

Wij hadden afgelopen jaar 54 oproepen voor brand en 632 oproepen voor interventies.

 

De zwaarste storm sinds vier jaar zorgde ervoor dat wij in januari onze handen uit de mouwen mochten steken, het zou zelf niet de laatste storm zijn die over de kust trok. In totaal kregen wij 175 oproepen voor stormschade.

 

Opvallend dit jaar is een sterke stijging van verkeersongevallen op de autosnelweg. In totaal dienden wij bij 21 verkeersongevallen tussen te komen. Een aantal dat ongetwijfeld, met de nieuwe uitrukprocedure, nog zal stijgen gezien wij nu de interventies moeten uitvoeren op de autosnelweg tot in Veurne én Middelkerke.

 

Op vrijdag 30 maart diende wij één van de moeilijkste branden die ik in mijn loopban meemaakte, te bestrijden. Een hevige dakbrand in een appartementsgebouw zorgde ervoor dat wij alles uit de kast dienden te halen. Wij slaagden er wel in de schade te beperken tot het uitgebrande pand en te beletten dat het vuur oversloeg. De brandweer van Nieuwpoort bewees daar bereid te zijn tot het uiterste te gaan. Bedankt hiervoor.

 

Voor de ex dancing Beetle Juice werden wij twee maal opgeroepen. De eerste maal hadden wij de zaak snel onder controle, de tweede maal hadden de brandstichters hun werk beter gedaan. Bij de aankomst sloegen de vlammen al door het dak. De zaak, die toch moet plaats maken voor een appartementsgebouw, was verloren.

 

In juni gingen wij onze collega’s van Middelkerke een handje toesteken. Een Britse bus was er ingereden op een woning. De 23 gewonden, waaronder enkele zwaar, werden met gezamenlijke krachten in veiligheid gebracht.

 

In juli hadden wij nog een appartementsbrand in res. Santhooft en een woning in de Stuiverwijk.

 

Op 8 augustus dienden wij bij te springen in Sint Idesbald. In vele straten stond het water meer dan één meter hoog na een hevige wolkbreuk. Ons korps ging de collega’s van Koksijde een groot handje toesteken met de zware autopomp.

 

Vanaf 1 november ging het principe “de snelste adequate hulp” in gebruik. Concreet wil dit zeggen dat, bij iedere oproep voor brand of als er personen in gevaar zijn, de dicht bijzijnde brandweerdienst wordt opgeroepen. Het beschermde grondgebied van Nieuwpoort werd dan plotseling veel groter met o.a. Lombardsijde, Westende, Mannekensvere, Schorre en een stuk van Diksmuide. Nieuwpoort was trouwens het eerste korps waar de snelste adequate hulp toegepast werd in Vlaanderen. Een appartementsbrand in Westende-bad werd door ons op 2 november op een efficiënte manier opgelost.

 

Meneer de burgemeester en leden van het college, laten wij stellen dat de brandweerdienst zich dit jaar niet verveeld heeft. Oh ja het aantal oproepen voor tussenkomst technische dienst is dit jaar nogmaals gedaald. Twee jaar geleden werden wij 210 maal opgeroepen door de technische dienst, vorig jaar 50 maal en dit jaar 30 maal.

 

Door de dienst preventie werden 260 dossiers behandeld en 249 plaatsbezoeken afgelegd, zonder hierbij de mondelinge adviezen te tellen. Wij gaven tevens de nodige opleidingen aan het personeel van rustoorden, vakantiecentra en scholen.

 

Dank aan allen die zich inzetten voor de vriendenkring met hun goed georganiseerde activiteiten. De spaarkasbeheerders met Johan, die op dit ogenblik bommen doet ontploffen in Afghanistan, en Mieke voor het beheer van onze zuurverdiende centjes in de spaarkas van de bandweer.

De leiding van de jeugdbrandweer mag ik natuurlijk ook niet vergeten. Dit jaar maakte terug een lid van de jeugdbrandweer, Demey Mathijs, de stap naar de grote brandweer. Hierbij nog een tip voor de aanwezigen: de jeugdbrandweer baat een La chouffe-firehouse uit tijdens sneeuw in de stad. Iedereen is dus welkom.

Ik hoop wel dat leider Serge Brissinck nooit leden van de jeugdbrandweer meeneemt op wandeltochten. Ik denk dan, die zien we nooit meer weer….

 

Natuurlijk ook een woordje van dank voor onze beheerder van onze website brandweer-streepje-nieuwpoort. Patrick Vantroyen is erin geslaagd om onze site, die gekraakt was door Russen, terug op het net te krijgen. En, als ik toch bezig ben. De nieuwssite van de brandweer Nieuwpoort is natuurlijk www.Luc De Pompier.be met zijn meer dan 500.000 bezoekers. Wat natuurlijk reusachtig veel is

 

Dank alvast hiervoor aan de brandweervrouwen en mannen, die hun betrokkenheid met het korps bewijzen door hun inzet en positieve ingesteldheid. Ook dit jaar volgde diverse leden de nodige bijscholingen en opleidingen.

 

Mag de certificaten ophalen bij de burgemeester;

 

Adjt Luc David na zijn bezoeken aan de USA van Mobile in Alabama en Charleston in Sout Carolina

 

Proficiat ook aan allen die geslaagd zijn in de cursussen ingericht door de WOBRA

 

Volgende personen kunnen een brevet die zij behaalden bij de West-Vlaamse Brandweerschool, ophalen bij de heer burgemeester.

 

Brevet van brandweerduiker:       Diego Vermeersch

 

Brevet van brandweerman:          Christoph Meersman

                                               Dieter Deriemaeker

                                               Kevin Cordy

 

Brevet van ambulancier:   Dieter Lemaire

                                               Björn Gheeraert

                                               Serge Brissinck

                                              

Brevet sergeant:                  Vercoutter Christoph

 

Brevet Oefenleider:            Lt Vandenabeele

                                               Lt T’Jaeckx

 

Deze pompiers kunnen steeds rekenen op de steun van wat oudere rotten in het vak.

 

KLAROEN OPEN DE BAN

 

Wegens zijn meer dan vijfentwintig jarige dienst bij de stedelijke brandweer van Nieuwpoort wordt aan korpsgeneesheer Luitenant Vanhercke een erebord aangeboden namens het korps.

 

De bloemen aan mevrouw Vanhercke worden aangeboden door het korps

------------

Ere aan wie ere toekomt

 

Het heeft zijne Majesteit de koning behaagd, op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael.

 

De brandweerman Ceulemans Marc de Burgerlijke medaille 2e klasse toe te kennen als beloning voor de goede en trouwe dienst aan de brandweer.

 

De bloemen aan mevrouw Ceulemans  worden aangeboden door het korps

-------------

De brandweerman Lagrou Eddy de Burgerlijke medaille 2e klasse toe te kennen als beloning voor de goede en trouwe dienst aan de brandweer.

 

De bloemen aan mevrouw Lagrou Eddy  worden aangeboden door het korps

--------------

De 1e Sergeant Vandenbohede Dominique de burgerlijke Medaille 1e klasse toe te kennen als beloning voor de goede en trouwe dienst aan de brandweer.


De bloemen aan mevrouw Vandenbohede  worden aangeboden door het korps

 

 

De brandwacht Ronny Corteel de Zilveren Medaille der Kroonorde toe te kennen als blijk van erkentelijkheid voor bewezen diensten aan de brandweer.


De bloemen aan mevrouw Corteel  worden aangeboden door het korps

 

 

De Sergeant-Majoor Dirk Van Nieuwenhoven de Gouden Medaille der Kroonorde toe te kennen als blijk van erkentelijkheid voor bewezen diensten aan de brandweer.


De bloemen aan mevrouw Van Nieuwenhoven  worden aangeboden door het korps

 

 

KLAROEN SLUIT DE BAN

 

Aan de gebrevetteerde en gedecoreerden bedankt voor jullie inzet.

 

Ik weet dat wij nog een drukke avond voor de boeg hebben maar ik wil het toch nog eens hebben over de brandweerhervormingen. Wij worden sinds 1 november opgeroepen via het principe van de meest adequate hulp. Een goede zaak voor de bewoners in onze omgeving die veel sneller geholpen worden bij nood.

 

Het duidt ook aan dat de trein van de hervormingen vertrokken is en, als wij er in slagen een Minister van Binnenlandse Zaken te krijgen, de vorming van zones concreet wordt. Daarom een kleine bedenking voor de heer burgemeester en leden van het College.

 

Twee zaken zijn hier belangrijk:

Ten eerste: is het nog van deze tijd dat een kazerne in een woonwijk ligt. Een wijk waar blijkbaar grote plannen over bestaan. Als men de gronden van de kazerne neemt dan ligt daarnaast nog een mooi stuk grond en achter de kazerne ligt er nog een groter stuk grond, met andere woorden voldoende ruimte om een mooi project uit te voeren van stadskernvernieuwing.

Tweede zaak die niet onbelangrijk is, eens de zonevorming er doorkomt, moet men er rekening mede houden dat de kazerne en bijbehorende gronden eigendom worden van de zone.

 

Daarom meneer de burgemeester en leden van het college mijn voorstel.  Waarom de kazerne nu niet verkopen aan een bouwpromotor met de eis dat hij een nieuwe kazerne bouwt op de gronden van de stad aan het Kattesas langsheen de Albert I-laan.

 

Met een dergelijk voorstel kunnen er alleen maar winnaars zijn. De kazerne is weg uit de binnenstad. Er komt ruimte vrij voor de verdere noodzakelijke ontwikkeling van de wijk. De brandweer heeft een nieuwe kazerne die de stad kan overdragen aan de zone. Het is een nieuwbouw, die de stad geen frank heeft gekost. Eén nieuwbouw die zeker hoger zal geschat worden dat een gebouw van 1964.

 

Een nieuwe kazerne zal dan ook meteen voldoen aan de nieuwste eisen die aan een brandweerkorps gesteld worden.

 

Trouwens, eens de zone doorgevoerd worden, én daar ben ik bijna zeker van, zal men toch een nieuwe kazerne bouwen. Wie zal dit dan betalen, juist de stad Nieuwpoort natuurlijk.

 

Ik denk dat dit toch wel iets is om eens over na te denken.

 

Ik wil tenslotte sluiten met nog enkele dankwoorden;

 

Dank aan de echtgenotes én ook echtgenoten, van de brandwachten zonder wie hun wederhelft zich zo niet zou kunnen inzetten voor het korps. Ik weet namelijk zeer goed dat het brandweer gebeuren een familiale ondersteuning vereist om te lukken. Gans het gezin dient dat gebeuren mee te aanvaarden en te ondersteunen. Jullie aanwezigheid bewijst dat jullie het volste vertrouwen hebben in de brandweerdienst en als bevelvoerder ben ik jullie daar dankbaar voor.

 

Dames en heren, laat me toe een toast uit te brengen op de jarenlange vrijwillige inzet van onze erebrandweermannen, die de schoonste jaren van hun leven hebben geleefd voor hun brandweer.

 

Beste officieren, adjudanten, onderofficieren, korporaals, brandweermannen en vrouwen, bedankt voor Uw inzet en positieve ingesteldheid. Dit ten bate van de misschien relatieve maar toch noodzakelijke veiligheid van de bewoners van Nieuwpoort en omgeving.

Nogmaals hartelijk dank, het gaat U goed en laat de goede wind maar tot in de vroege uurtjes waaien over de dansvloer, maar....dat ik geen klachten hoor.Kapitein Van Brussel Roger

Officier-dienstchef

 

 

Door Kapt.van Brussel

 

Met deze heb ik de eer, U uit te nodigen deel te nemen aan het passend afscheid van ere beroeps-brandweerman Paul Tyberghein

 

Ik heb het over erebrandwacht Paul Tyberghein. Paul kreeg immers reeds zijn eervol ontslag van de gemeenteraad op 15 juni 2007 wegens het bereiken van de leeftijdsgrens bij de brandweer. Met andere woorden Paul werd 60 jaar jong en diende zijn helm aan de haak te hangen.  Dit na bijna 37 jaar dienst

 

Paul  werd op 1 februari 1970  aanvaard als stagiair- brandweerman en op 09 maart 1971 benoemd tot brandweerman.

 

Op 1 april 1974 ging Paul over tot het beroepskader.

 

Paul kreeg de Burgerlijke medaille 2e klasse in 1997 en de Zilveren medaille in de Kroonorde in het jaar 2000.

 

 

Klaroen open de ban

 

Als Officier-dienstchef van de stedelijke brandweerdienst en in naam van de heer Burgemeester, hoofd van de Brandweer, welke zo dadelijk de medaille van ‘ Lid van Verdienste’ van de Brandweervereniging  West Vlaanderen zal opspelden, dank ik U voor het 36 jaar ten dienste staan van de brandweer in goede en moeilijke momenten.

 

Namens de brandweer heb ik de eer en het genoegen U het traditioneel geschenk te mogen aanbieden en verzoek ik tevens aan  levensgezellin om deze  bloemen in ontvangst te nemen.

 

Zilveren brandweerman door de kapitein

Bloemen  door de Korpssecretaris

Geschenk Kapitein en bloemen

 

Klaroen sluit de ban

 

 

 

 

Door Kapt.van Brussel

 

Met deze heb ik de eer, U uit te nodigen deel te nemen aan het passend afscheid van ereberoeps-korporaal Raecke Gerard

 

Ook nu heb ik het over erekorporaal Raecke Gerard. Gerard kreeg immers reeds zijn eervol ontslag van de gemeenteraad op 22 juni 2007 wegens het bereiken van de leeftijdsgrens bij de brandweer. Met andere woorden Gerard werd 60 jaar jong en diende zijn helm verplicht aan de haak te hangen.  Dit na bijna 39 jaar dienst

 

Gerard werd op 1 oktober 1968  aanvaard als stagiair- brandweerman en op 01 november 1969 tot effectief brandweerman.

 

Op  1 januari 1973 bevorderde Gerard tot korporaal-vrijwillger en op trad hij in dienst als stagiair-beroeps op 9 januari 1973 om zo definitief te worden benoemd op 12 maart 1974.

Gerard bevorderde op 01 augustus 1988 tot beroepskorporaal.

 

Gerard kreeg achteréénvolgens de Burgerlijke medaille 2e klasse in 1994 en de Zilveren medaille in de Kroonorde in het jaar 2000.

 

Klaroen open de ban

 

Als Officier-dienstchef van de stedelijke brandweerdienst en in naam van de heer Burgemeester, hoofd van de Brandweer, welke zo dadelijk de medaille van ‘ Lid van Verdienste’ van de Brandweervereniging West-vlaanderen zal opspelden, dank ik U welgemeend en van harte voor het 39 jaar ten dienste staan van de brandweer in goede en moeilijke momenten.

 

Namens de brandweer heb ik de eer en het genoegen U het traditioneel geschenk te mogen aanbieden en verzoek ik tevens aan  Uw madam om deze bloemen in ontvangst te nemen.

 

Zilveren brandweerman door de kapitein

Bloemen  door de Korpssecretaris

Geschenk Kapitein en bloemen

 

Klaroen sluit de ban

  
 
 
   

 

 

Concept & Design - XenaNet.Com