Kazerne
Korps
Statistieken
Dienst 100
Duikers
Extra opdrachten
Preventie
Regio
Wagenpark
Materieel
Foto's
Sport
Activiteiten
Sint Barbara
Hot
Historiek
Humor
 
 
 

Uit archieven van de brandweer kon ik opmaken dat de Vriendenkring voorheen Feestcommissie genoemd bestaat van in de jaren 50, en dat het tot op heden een bewogen afdeling is binnen de brandweer Nieuwpoort. Zonder dat hierover geschreven teksten konden gevonden worden en er was toen nog geen sprake van een echte vereniging.

In het jaar 1951 werd een groot jubelfeest ingericht waaraan verschillende korpsen (Veurne, De panne, Oostduinkerke, Koksijde, Marke en Menen) deelnamen, dit ter viering van het 45 jarig bestaan van de brandweer en met de inhuldiging van de korpsvlag.

Een detail aan de zaak (en er is op heden nog niet veel veranderd) was dat verschillende brouwerijen (Wielemans, Zeeberg, Kruger enz…) uit de streek werden aangeschreven voor sponsoring van het feest met als reden dat Nieuwpoort een groot afzetgebied zou zijn door de deelnemende korpsen.

Tijdens die periode werd ook traditioneel het jaarlijkse Barbarafeest ingericht, in 1951 was dit in het hotel ”De Pelikaan“ en er mocht toen gefeest worden tot 03h00 in de morgen.

Op 06 juli 1952 werd het 38e zomercongres ingericht waar 50 korpsen aan deelnamen, ook verschillende korpsen uit het buitenland waren aanwezig. Het congres werd afgesloten met een bal en met vuurwerk op het water.

Het jaar 1953 kenmerkte zich vooral om de bonte avonden ingericht in de toen prachtige feestzaal van de stadshalle ter spijzing van de onderlinge hulpkas van de brandweerdienst.


In het jaar 1954 werd voor het eerst gesproken van een feestcommissie met als eerste voorzitter O/lt Calie Roger, penningmeester O/lt. David Victor en de taak van secretaris werd waargenomen door Kdt. Provoost Pierre. De commissie werd eigenlijk opgericht om de ellenlange discussies over wat ze gingen eten op het Barbarafeest (wortels met erwten of andere groentenkrans) vlotter te laten verlopen.

De eerste geschreven teksten dateren van 17 maart 1954, er bestaat namelijk een boek van 94 bladzijden waaruit kon worden opgemaakt dat met dit bestuur werd doorgegaan tot in 1965 ter inrichting van allerhande bonte avonden, bals en cabaretshows. Ook vonden we de namen van Coopman Camiel en Desmedt Albert terug.

Na het ontslag van O/lt. Calie Roger zetelde de feestcommissie samen met de raad van bestuur en dit zou zo blijven tot 18 mei 1976 waar toen een nieuwe stichtingsvergadering werd gehouden en waar Lt. Bonjé Henri voorzitter; Vandenbohede Gaston ondervoorzitter en secretaris Tyberghein Paul (enkele weken later opgevold door Ackerman Ronny) werden gekozen.

Verschillende sportavonden werden georganiseerd waaronder Kaarting en Bowling; voetbal en zwemmen.

De voorzitters volgden elkaar snel op want na Lt. Bonjé kwam Vuylsteke Michel en daarna Huysentruyt Wilfried.

In 1982 werd Adj. David Luc verkozen tot nieuwe secretaris.

Verschillende activiteiten liggen nog fris in het geheugen. De verbroederingen met het Duitse Dudenhofen en het Engelse Deal, bals met namen zoals Will Tura, Jack jersey, Freddy Breck enz, organisatie van het tiende spel zonder grenzen te Nieuwpoort; Zwemwedstrijden; Open deurdagen, Dag van de brandweer; De vierdaagse van de ijzer; zoektochten; en vele andere feestjes.


In 1985 werd de feestcommissie kort ontbonden om onder naam van Vriendenkring brandweer Nieuwpoort terug te keren.

In 1991 werd Adj. David Luc verkozen tot voorzitter en kwam Gunst Patrick de taak van secretaris waarnemen. Andere leden van de vriendenkring waren toen: Kapt Van Brussel Roger, Adj. Hamers Marcel, Allewerelt Julien, Allemeersch Didier, Lagrou Eddy; Deroeck Marc, Corteel Ronny, Pyliser Alain, Bogaert Ronny, Deman Margriet, Van Mechelen Maria, Billiet Crist en Verbouw Luc.

Onder de impuls van Kpt. Van Brussel Roger werd de Vriendenkring een vzw in 1992.

In de loop de jaren verlieten een aantal mensen de vriendenkring en kwamen anderen in hun plaats zoals: Christine Vankemmelbeke, Dejaeger Johan, Vermote Jurgen, Vandenbussche Dorine, Veris Filip, Van nuffel Patrick, Blieck Mieke, Geryl Francky, Blontrock Isabelle, Schacht pascal en Dewaele Frederik.


In 1999 werd gestart met de herinrichting van de kantine, zodat we sinds 2000 in een volledig vernieuwde kantine een pintje kunnen drinken na de oefeningen. Deze kantine doet ook dienst als leslokaal.


De huidige samenstelling van de vriendenkring ziet er dan ook als volgt uit:

Voorzitter Gunst Patrick; Secretaris Lagrou Eddy; Deman Margriet, Allewerelt Julien, verbouw Luc, Vandenbussche Dorine, Dejaeger Johan, Geryl Francky, Van nuffel Patrick, Schacht Pascal, Dewaele Frederik en adviserend lid Kpt. Van Brussel Roger.


Deze leden proberen steeds weer volgende activiteiten in goede banen te leiden:

Nieuwjaarreceptie; Vierdaagse van de yzer; Dag van de brandweer, Open deur, Gezellig samenzijn; Koffietafel; Sinterklaasfeest voor de kinderen; en het Barbarafeest.

Na de wekelijkse sectieoefening op vrijdag en de grote oefeningen op zondagmorgen staan de leden van de vriendenkring uit die secties achter de bar.

De vriendenkring staat ook in voor de maandelijkse lichting van de spaarkas.

De vriendenkring verleent eveneens zijn medewerking aan: De Fuif van de jeugdbrandweer; Verbroedering Erepompiers van de Westhoek; Kalenderverkoop; Motortreffen. Enz. 
 
 
   

 

 

Concept & Design - XenaNet.Com